Alle inzichten op een rij

Bekijk hier onze laatste inzichten: relevante nieuwsitems, publicaties, casussen, interviews en lezingen.

Inkoopmodel over een andere boeg? De beste gemeenten zijn juist koersvast!

Lees het artikel hier.

Wat zegt het coalitieakkoord over WMO en jeugdzorg?

Lees het hier.

Internationaal onderzoek naar inkoopproblematiek COVID-19 gepubliceerd in gerenomeerd wetenschappelijk tijdschrift IJOPM

Lees het artikel hier.

Presentatie MaSSC webinar

Vind de presentatie hier.

Uitnodiging MaSSC webinar

Geef u hier op.

Er is geen simpele oplossing voor de inkoop van medische materialen in crisissituaties

Lees de zes onderling samenhangende oplossingsrichtingen hier.

Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor de zorg en het sociaal domein?

Niels zijn visie lees je hier.

Niels Uenk over selectiviteit bij het inkopen in het sociaal domein

Lees het artikel hier

Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg - een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees de handreiking hier.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: selecteren op kwaliteit, voorkomen extra prijsdruk

Lees de handreikingen hier.

Interview Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Interview in Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Lees de vijf adviezen hier.

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de nieuwsbrief hier.

Sociaal bestek zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Lees over de golfbewegingen en voortdurende dynamiek in het artikel.

IPSERA Madelon Wind

Doing doctoral research in times of COVID-19: Madelon Wind for IPSERA

Madelon Wind vertelt meer over PhD-onderzoek in Corona-tijden. Lees het hier.

Inzet intermediairs

Onderzoek naar de toegevoegde waarde en ongewenste effecten van intermediairs

Aan de inzet van intermediairs kleven voor- en nadelen. Lees hier welke dit zijn.

Kostprijsonderzoek

Kostprijs-onderzoek

PPRC voert frequent kostprijsonderzoek uit voor Wmo en jeugdhulpregio’s in het hele land. Lees hierover meer.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

Vierde nieuwsbrief MASSC

Vierde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de vierde MASSC-nieuwsbrief hier.

Eerste webinar Corona-onderzoek

Bekijk de presentatie van de eerste MASSC-webinar.

MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC ontving van ZonMW subsidie subsidie om internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar inkoop ten tijde van de Covid-19 crisis. Lees hier meer.

Strategisch inkoopadvies

Strategisch inkoopadvies

Gemeente Eindhoven vroeg PPRC mee te denken over een compleet nieuwe opzet van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Lees hier over deze casus.

Micropercelen

Handleiding 'Aanbesteden in micropercelen' openbaar

Lees de tips & tricks in de handreiking.

PPRC SheTrades Women-owned businesses

SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

Lees hierover meer in de casus.

Webinar relationeel inkopen in het sociaal domein

NEVI-webinar 26 januari: Madelon Wind over gemeente-zorgaanbieder relaties.

Derde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Start van het onderzoek naar de levering van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project).

crisis

Polderend door internationale inkoopcrisis

Lees meer in het interview.

PPRC interview Zorgvisie

PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

Lees over de vier misverstanden bij gemeentelijke inkoop van Wmo en jeugdzorg.

Corona-onderzoek

Tweede nieuwsbrief Corona-onderzoek

Benieuwd naar de voorlopige bevindingen? Lees het hier.

Misverstanden inkoop wmo jeugdzorg

Vier misverstanden over gemeente- inkoop van Wmo en jeugdzorg

Ontdek de vier misverstanden hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

Wederom bracht PPRC de Nederlandse inkoop van Wmo en Jeugdzorg in kaart. Lees het rapport hier.

Gemeente-zorgaanbieder relaties

Blog gemeente-zorgaanbieder relaties: opbouwen en onderhouden

Lees de blog die Madelon voor de NEVI schreef hier.

Corona

Eerste nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees meer over het nieuwe MASSC-project in de eerste nieuwsbrief.

MASSC-project

Internationale vergelijking materialen bij COVID-19 crisis

Lees hier meer over ons nieuwe project.

GGZ sector bekend kleur 2

Bekostiging van de GGZ: sector bekend kleur.

Niels Uenk schreef een artikel over bekostiging van GGZ-zorg. Lees het artikel hier.

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

Hoe? Lees het hier.

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen zorginkoop

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tekorten zorgbudget

Hoe ze dit doen? Lees het in het interview.

Trends inkoop sociaal domein

Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg

Lees meer over de trends in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

Vind de rapportage hier.

Inkoop sociaal domein 4 hordes te nemen

Inkoop Sociaal Domein: nog 4 hordes te nemen

Lees de hordes in de whitepaper.

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Lees hier wat er nieuw is.

graadmeter tevredenheid

Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

Meer weten over de andere graadmeters? Lees het interview hier.

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Lees hier meer over de polder-aanpak.

Wmo en jeugdhulp terug in tijd gezet

Wmo en jeugdhulp terug in de tijd gezet

Lees hier meer over de nadelige gevolgen van de recente uitspraak van de CRvB over beschikken op resultaat.

Inkoop hoofdaannemer

Laat inkoop met één hoofdaannemer links liggen

De nadelen op een rij. Lees het hier.

Ondoordacht inkopen

Ondoordacht inkopen: de hoofdaannemer

Waarom dit ondoordacht is? Lees het hier.

rompslomp

Aanbesteding zonder procedure rompslomp

Lees meer hierover in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

PPRC-onderzoek 'Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018' naar Tweede Kamer Gestuurd

Vind het artikel en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Factsheet PPRC NJi inkoop jeugdhulp 2018

PPRC - NJi Factsheet inkoop jeugdhulp 2018

Lees de factsheet hier.

Als de zorgaanbieder omvalt

Noodscenario's voor gemeenten: als de zorgaanbieder omvalt

Lees meer over het onderwerp in het interview.

Transformatie krijgt steeds meer vorm

Inkooppraktijk Wmo bij gemeenten krijgt steeds meer vorm: transformatie in uitvoering

Hoe? Lees het in het artikel.

Gemeentelijke Wmo inkoop in beeld

Een terugblik en vooruitblik: Gemeentelijke inkoop Wmo in beeld

Lees hier meer over de gemeentelijke Wmo-inkoop.

Wijkteams werk in uitvoering

Wijkteams: werk in uitvoering

Lees meer over het onderwerp in het interview.

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg: één jaar verder

Vind de rapportage voor de Transitiecommissie Sociaal Domein hier.

‘Markt voor kleine aanbieders zit op slot’

Markt voor kleine aanbieders zit op slot

Waarom? Lees het in het interview.

Resultaatgericht inkopen: twee visies

Wel of niet resultaatgericht inkopen: twee visies.

Lees de twee visies hier.

Friesland resultaatgericht inkopen

Resultaatgericht inkopen - hoe kan het?

Lees het antwoord in het artikel.

Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein

De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees hier de voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen.

Meerwaarde

Op weg naar maatschappelijke meerwaarde in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Minsterie van BZK/RvO hier.

Inkoop wmo 2016

Gemeentelijke inkoop Wmo: overzicht 2015 en trends 2016

Lees het overzicht en de trends hier.

Gemeente inkoper sociaal domein

De gemeente als inkoper in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Centraal Planbureau hier.

De beste prijs-kwaliteit verhouding?

Wat, waarom en hoe? Lees het hier.

Andere uitkomst als een van de inschrijvers niet meedoet

Andere uitkomst als één van de inschrijvers toch niet meedoet

Hoe dat kan? Lees het hier.

6 manieren om strategisch inschrijven te beperken

6 Manieren om strategisch inschrijven te beperken

Hoe? Lees het hier.

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Het prijscriterium in veel aanbestedingen voor uitzendwerk krijgt vaak meer aandacht dan beoogt. Lees hier waarom.