Alle inzichten op een rij

Bekijk hier onze laatste inzichten: relevante nieuwsitems, publicaties, casussen, interviews en lezingen.

Publicatie

Een substantieel deel van de gemeenten stelt aanvullende eisen aan jeugdprofessionals

Lees meer over het onderzoek hier.

Publicatie

Belemmeringen en drijfveren voor waardegericht inkopen voor de zorg

Lees hier meer over dit onderzoek.

Nieuws

PPRC zoekt een Onderzoeker en Adviseur Publieke Inkoop!

Lees meer over de vacature hier.

Nieuws

Artikel in Sociaal Bestek over onderzoek vastgoedproblematiek in de gemeentelijke zorgvormen

Lees hier meer over het artikel in Sociaal Bestek.

Publicatie

Onderzoek naar de toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland

Lees hier meer over de toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland.

Publicatie

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal!-artikel hier.

Nieuws

Top 5 meest gelezen PPRC-onderzoeken van 2023!

Lees hier welke onderzoeken in 2023 het meest zijn gelezen!

Publicatie

Onderzoek naar vastgoedproblematiek binnen de gemeentelijke zorgvormen

Lees meer over het onderzoek naar vastgoedproblematiek hier.

Nieuws

Barneveld wint MVOI-pluim voor analyse duurzaamheidsinspanningen bij aanbestedingen

Lees meer over de MVOI-pluim hier.

Publicatie

Onderzoek naar duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal! artikel hier.

Publicatie

Handreiking kostprijsonderzoek kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp

Lees meer over de handreiking hier.

Publicatie

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedure: Is de SAS-procedure zonder EMVI dé oplossing?

Lees meer over het onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures hier.

Publicatie

Werkinstructie Duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen

Lees meer over de werkinstructie hier.

Lezing

SAS-zonder-EMVI webinar (donderdag 28 september 13.00 uur)

U kunt zich hier opgeven.


Nieuws

PPRC heeft 'spin in web' gevonden!

De vacature is ingevuld.

Publicatie

Meer inschrijving op uw aanbestedingen? Houd dan rekening met deze vijf factoren!

Lees meer over het onderzoek naar Tender Attractiveness hier.

Publicatie

Onderzoek naar gemeentelijke jeugdzorg inkoop in de Deal!: Minder aanbieders verlaagt kosten jeugdzorg niet

Lees meer over het Deal! artikel hier.

Nieuws

PPRC zoekt een 'spin in web'!

Lees meer over de vacature hier.

Nieuws

Hervormingsagenda Jeugd: enkele hete hangijzers, maar de échte 'winst' zit elders

Lees het artikel hier.

Nieuws

PPRC is verhuisd!

Een nieuw kantoor in de bossen van het Lunterse Buurtbos.

Nieuws

Vanuit PPRC reflecteert Niels Uenk op de plannen van het kabinet voor de zorg in 2023 en daarna

Lees het hier.

Publicatie

Rekenkamer onderzoek naar de regionale inkoop van Wmo- en jeugdhulp

Meer over het rekenkamer onderzoek lees je hier.

Nieuws

Hervorm de jeugdzorg met inzicht

Lees het artikel hier.

Nieuws

Grote hervorming jeugdzorg onnodig

Waarom lees je hier.

Publicatie

Internationaal onderzoek naar crisis inkoop in de Deal!: Zorgen voor de juiste kennis op de juiste plaats

Lees het artikel hier.

Publicatie

Webinar slides: ‘Public Procurement Preparedness for Future Crises-International Learnings from Covid-19’

The full presentation is available here.

Publicatie

Wereldwijde crisisinkoop: Hoe kunnen landen effectiever inkopen in een volgende crisis?

Lees de rapportages hier.

Publicatie

Deal! artikel: leren van de coronapandemie

Lees het artikel hier.

Nieuws

MaSSC webinar invitation (April 19th 15:00 CET)

Register here.

Publicatie

Hoe kunnen kansen voor ‘women owned businesses’ gestimuleerd worden door middel van inkoop?

De gids vind je hier.

Nieuws

Continuïteitsproblematiek hoogspecialistische jeugdhulp vraagt méér dan verplicht samen inkopen

Lees het artikel hier.

Publicatie

Onderzoek over Nederlandse inkoopproblematiek gepubliceerd in gerenomeerd wetenschappelijk tijdschrift JoPP

Lees het artikel hier

Nieuws

Podcast: Hoge inhuurtarieven, misbruik zorggeld en dure opleidingen

Beluister de podcast hier.

Nieuws

'Material Supply Strategy in a Crisis' (MaSSC) project in het nieuws

Vind de artikelen hier.

Nieuws

Inkoopmodel over een andere boeg? De beste gemeenten zijn juist koersvast!

Lees het artikel hier.

Nieuws

Wat zegt het coalitieakkoord over WMO en jeugdzorg?

Lees het hier.

Publicatie

Internationaal onderzoek naar inkoopproblematiek COVID-19 gepubliceerd in gerenomeerd wetenschappelijk tijdschrift IJOPM

Lees het artikel hier.

Publicatie

Presentatie MaSSC webinar

Vind de presentatie hier.

Nieuws

Uitnodiging MaSSC webinar

Geef u hier op.

Publicatie

Er is geen simpele oplossing voor de inkoop van medische materialen in crisissituaties

Lees de zes onderling samenhangende oplossingsrichtingen hier.

Nieuws

Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor de zorg en het sociaal domein?

Niels zijn visie lees je hier.

Nieuws

Niels Uenk over selectiviteit bij het inkopen in het sociaal domein

Lees het artikel hier

Publicatie

Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg - een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees de handreiking hier.

Casus

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: selecteren op kwaliteit, voorkomen extra prijsdruk

Lees de handreikingen hier.

Interview

Interview Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Interview in Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Publicatie

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Lees de vijf adviezen hier.

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Nieuws

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de nieuwsbrief hier.

Sociaal bestek zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Publicatie

Zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Lees over de golfbewegingen en voortdurende dynamiek in het artikel.

IPSERA Madelon Wind

Nieuws

Doing doctoral research in times of COVID-19: Madelon Wind for IPSERA

Madelon Wind vertelt meer over PhD-onderzoek in Corona-tijden. Lees het hier.

Inzet intermediairs

Casus

Onderzoek naar de toegevoegde waarde en ongewenste effecten van intermediairs

Aan de inzet van intermediairs kleven voor- en nadelen. Lees hier welke dit zijn.

Kostprijsonderzoek

Casus

Kostprijs-onderzoek

PPRC voert frequent kostprijsonderzoek uit voor Wmo en jeugdhulpregio’s in het hele land. Lees hierover meer.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Casus

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

Vierde nieuwsbrief MASSC

Nieuws

Vierde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de vierde MASSC-nieuwsbrief hier.

Lezing

Eerste webinar Corona-onderzoek

Bekijk de presentatie van de eerste MASSC-webinar.

Casus

MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC ontving van ZonMW subsidie subsidie om internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar inkoop ten tijde van de Covid-19 crisis. Lees hier meer.

Strategisch inkoopadvies

Casus

Strategisch inkoopadvies

Gemeente Eindhoven vroeg PPRC mee te denken over een compleet nieuwe opzet van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Lees hier over deze casus.

Micropercelen

Publicatie

Handleiding 'Aanbesteden in micropercelen' openbaar

Lees de tips & tricks in de handreiking.

PPRC SheTrades Women-owned businesses

Casus

SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

Lees hierover meer in de casus.

Lezing

Webinar relationeel inkopen in het sociaal domein

NEVI-webinar 26 januari: Madelon Wind over gemeente-zorgaanbieder relaties.

Nieuws

Derde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Start van het onderzoek naar de levering van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project).

crisis

Interview

Polderend door internationale inkoopcrisis

Lees meer in het interview.

PPRC interview Zorgvisie

Interview

PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

Lees over de vier misverstanden bij gemeentelijke inkoop van Wmo en jeugdzorg.

Corona-onderzoek

Nieuws

Tweede nieuwsbrief Corona-onderzoek

Benieuwd naar de voorlopige bevindingen? Lees het hier.

Misverstanden inkoop wmo jeugdzorg

Interview

Vier misverstanden over gemeente- inkoop van Wmo en jeugdzorg

Ontdek de vier misverstanden hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

Publicatie

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

Wederom bracht PPRC de Nederlandse inkoop van Wmo en Jeugdzorg in kaart. Lees het rapport hier.

Gemeente-zorgaanbieder relaties

Publicatie

Blog gemeente-zorgaanbieder relaties: opbouwen en onderhouden

Lees de blog die Madelon voor de NEVI schreef hier.

Corona

Nieuws

Eerste nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees meer over het nieuwe MASSC-project in de eerste nieuwsbrief.

MASSC-project

Nieuws

Internationale vergelijking materialen bij COVID-19 crisis

Lees hier meer over ons nieuwe project.

GGZ sector bekend kleur 2

Publicatie

Bekostiging van de GGZ: sector bekend kleur.

Niels Uenk schreef een artikel over bekostiging van GGZ-zorg. Lees het artikel hier.

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

Publicatie

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

Hoe? Lees het hier.

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen zorginkoop

Interview

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tekorten zorgbudget

Hoe ze dit doen? Lees het in het interview.

Trends inkoop sociaal domein

Interview

Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg

Lees meer over de trends in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Publicatie

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

Vind de rapportage hier.

Inkoop sociaal domein 4 hordes te nemen

Interview

Inkoop Sociaal Domein: nog 4 hordes te nemen

Lees de hordes in de whitepaper.

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Publicatie

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Lees hier wat er nieuw is.

graadmeter tevredenheid

Interview

Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

Meer weten over de andere graadmeters? Lees het interview hier.

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Publicatie

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Lees hier meer over de polder-aanpak.

Wmo en jeugdhulp terug in tijd gezet

Publicatie

Wmo en jeugdhulp terug in de tijd gezet

Lees hier meer over de nadelige gevolgen van de recente uitspraak van de CRvB over beschikken op resultaat.

Inkoop hoofdaannemer

Publicatie

Laat inkoop met één hoofdaannemer links liggen

De nadelen op een rij. Lees het hier.

Ondoordacht inkopen

Publicatie

Ondoordacht inkopen: de hoofdaannemer

Waarom dit ondoordacht is? Lees het hier.

rompslomp

Interview

Aanbesteding zonder procedure rompslomp

Lees meer hierover in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Publicatie

PPRC-onderzoek 'Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018' naar Tweede Kamer Gestuurd

Vind het artikel en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Factsheet PPRC NJi inkoop jeugdhulp 2018

Publicatie

PPRC - NJi Factsheet inkoop jeugdhulp 2018

Lees de factsheet hier.

Als de zorgaanbieder omvalt

Interview

Noodscenario's voor gemeenten: als de zorgaanbieder omvalt

Lees meer over het onderwerp in het interview.

Transformatie krijgt steeds meer vorm

Publicatie

Inkooppraktijk Wmo bij gemeenten krijgt steeds meer vorm: transformatie in uitvoering

Hoe? Lees het in het artikel.

Gemeentelijke Wmo inkoop in beeld

Publicatie

Een terugblik en vooruitblik: Gemeentelijke inkoop Wmo in beeld

Lees hier meer over de gemeentelijke Wmo-inkoop.

Wijkteams werk in uitvoering

Interview

Wijkteams: werk in uitvoering

Lees meer over het onderwerp in het interview.

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg

Publicatie

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg: één jaar verder

Vind de rapportage voor de Transitiecommissie Sociaal Domein hier.

‘Markt voor kleine aanbieders zit op slot’

Interview

Markt voor kleine aanbieders zit op slot

Waarom? Lees het in het interview.

Resultaatgericht inkopen: twee visies

Publicatie

Wel of niet resultaatgericht inkopen: twee visies.

Lees de twee visies hier.

Friesland resultaatgericht inkopen

Publicatie

Resultaatgericht inkopen - hoe kan het?

Lees het antwoord in het artikel.

Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein

Publicatie

De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees hier de voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen.

Meerwaarde

Publicatie

Op weg naar maatschappelijke meerwaarde in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Minsterie van BZK/RvO hier.

Inkoop wmo 2016

Publicatie

Gemeentelijke inkoop Wmo: overzicht 2015 en trends 2016

Lees het overzicht en de trends hier.

Gemeente inkoper sociaal domein

Publicatie

De gemeente als inkoper in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Centraal Planbureau hier.

Publicatie

De beste prijs-kwaliteit verhouding?

Wat, waarom en hoe? Lees het hier.

Andere uitkomst als een van de inschrijvers niet meedoet

Publicatie

Andere uitkomst als één van de inschrijvers toch niet meedoet

Hoe dat kan? Lees het hier.

6 manieren om strategisch inschrijven te beperken

Publicatie

6 Manieren om strategisch inschrijven te beperken

Hoe? Lees het hier.

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Publicatie

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Het prijscriterium in veel aanbestedingen voor uitzendwerk krijgt vaak meer aandacht dan beoogt. Lees hier waarom.