Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Met de Monitor gemeentelijke zorginkoop brengt PPRC voor alle Nederlandse gemeenten in kaart hoe Wmo-diensten en jeugdzorg inkopen. In 2018 was PIANOo opdrachtgever en sindsdien het Ministerie van VWS. De onderzoeksrapporten zijn daarbij ieder jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. De komende jaren zal PPRC de Monitor gemeentelijke zorginkoop blijven uitvoeren in opdracht van de VNG.

PPRC onderzoekt gemeentelijke zorginkoop door het verzamelen en analyseren van alle inkoopdocumenten van alle Nederlandse gemeenten. Dit doet PPRC voor in totaal 12 zorgvormen in de Wmo en jeugdzorg, van huishoudelijke hulp tot jeugdbescherming. Hierdoor bieden de Monitoren een totaaloverzicht van de inkoop van alle Nederlandse gemeenten per jaar. Trends en ontwikkelingen over de jaren heen worden daarbij uitgebreid in kaart gebracht.

Daarnaast gaat de Monitor jaarlijks in op verschillende extra thema’s. De Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018 belicht de gemeentelijke motieven achter inkoopkeuzes en de ervaren knelpunten in het inkoopproces van sociale diensten. De Monitoren 2019 en 2020 staan uitgebreid stil bij de kwaliteitscriteria die gemeenten hanteren in de inkoopdocumenten en bij het uitvragen van transformatieplannen.

Overzicht Monitoren