Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister de Jonge de contouren geschetst van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het sociaal domein.(1) Hij kondigt een wetsvoorstel aan voor “maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en Wmo 2015”. De bedoeling daarvan is: “zo kunnen gemeenten overheidsopdrachten gunnen aan een beperkte groep van beste partners zonder verplicht te zijn tot het uitvragen en vergelijken van schriftelijke aanbiedingen…”.

Lees hier meer over het nieuwe wetsvoorstel.