Rekenkamer onderzoek naar de regionale inkoop van Wmo- en jeugdhulp

In opdracht van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand onderzocht PPRC de regionale inkoop van Wmo- en jeugdhulp vanuit het perspectief van de gemeente Bunschoten: draagt de regionale inkoop bij aan de beleidsdoelen van Bunschoten? PPRC maakte een grondige analyse van voor- en nadelen, en komt met enkele praktische aanbevelingen. Deze aanbevelingen lees je hier.