Onderzoek naar de toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland

De wereld van het digitaal aanbesteden in Nederland is in beweging. Dit geldt ook voor het aanbod van ondersteunende systemen bij het inkopen en aanbesteden. Aangespoord door deze beweging, rijst de vraag hoe we de toekomst van het digitaal aanbesteden voor ons zien. Wat zijn de wenselijke ontwikkelingen, wat zijn belangrijke kernwaarden van (digitaal) aanbesteden, en wat verwachten overheidsinkopers en marktpartijen van ondersteunende platforms (en wat verwachten zij niet)? Sluiten huidige dienstverleners en platforms voor digitaal aanbesteden op dit moment voldoende bij de wensen en verwachtingen aan, of is er een nieuwe impuls nodig?

In het kader van deze vraagstukken heeft PPRC in opdracht van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) onderzoek gedaan naar de toekomst van digitaal aanbesteden. Voor dit onderzoek hebben wij tal van betrokkenen bij het aanbestedingsproces gesproken, is er een online vragenlijst uitgezet, en is er ook een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Al deze uitkomsten zijn samengebracht in de rapportage ‘Digitaal Aanbesteden’, die vanaf nu openbaar te lezen is via deze link.

De webinar over het onderzoek is opgenomen en terug te kijken via deze link.