Wijkteams: werk in uitvoering

De wijkteams zijn in het leven geroepen om het zorgaanbod beter te laten aansluiten op de vraag. Na twee jaar blijkt dat het nodige te verbeteren valt.

Lees meer over het onderwerp in het interview.