Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedure: Is de SAS-procedure zonder EMVI dé oplossing?

In de afgelopen twee jaren hebben gemeenten en inkoopregio’s Wmo-zorg en jeugdzorg ingekocht met een nieuw type aanbestedingsprocedure, zonder offertes en gunningscriteria: de SAS-zonder-EMVI aanbesteding. Dit in navolging van een wetswijziging die het mogelijk maakt maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te contracteren zonder toepassing van gunningscriteria.

In opdracht van gemeente Elburg / regio Noord-Veluwe en met financiering van het programma Beter Aanbesteden heeft PPRC onderzoek gedaan naar de eerste toepassingen van SAS-zonder-EMVI. Wat voor soort SAS-zonder-EMVI procedures zijn toegepast door gemeenten, en wat voor ervaringen hebben gemeenten daar tot nu toe mee? Hoe en wanneer kunnen gemeenten SAS-zonder-EMVI procedures effectief toepassen?

Het onderzoek bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  • Wat houdt een SAS-zonder-EMVI procedure precies in?
  • Hoe vaak zijn verschillende varianten van SAS-zonder-EMVI procedures toegepast?
  • Hoe hebben gemeenten het toepassen van SAS-zonder-EMVI procedures ervaren?
  • Hoe en wanneer kunnen gemeenten SAS-zonder-EMVI procedures effectief toepassen?

De rapportage van het onderzoek gaat verder in op deze vragen, en geeft ook diverse tips mee aan gemeenten over het succesvol inrichten van een SAS-zonder-EMVI procedure. De rapportage van dit onderzoek is hier te lezen.

Op 28 september organiseerde PPRC een webinar over het onderzoek en de uitkomsten. De presentatie-slides van de webinar zijn hier te vinden.

De webinar is opgenomen. Mocht u interesse hebben in de opname van de webinar, dan verzoeken we u om contact op te nemen met Willemien Hoogenraad (willemien.hoogenraad@pprc.eu)