Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg – een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein

Binnen de thuiszorg is een derde van alle ziekmeldingen gerelateerd aan werk. Ook is het aandeel medewerkers dat zorg ontvangt met veertig procent gestegen in de afgelopen vier jaar. Daarom heeft PPRC een handreiking geschreven in opdracht van inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de handreiking wordt de rol van inkopen met betrekking tot eerlijk, gezond en veilig werk onder de aandacht gebracht. Voorbeelden, manieren en tips worden gegeven om eerlijk, gezond en veilig werk te betrekken in een aanbesteding.

De handreiking is hier te vinden.