Een substantieel deel van de gemeenten stelt aanvullende eisen aan jeugdprofessionals

Nederland kent een groot tekort aan personeel in de zorg, en deze personeelsschaarste raakt ook de jeugdzorg die door gemeenten wordt ingekocht. Bij het inkopen van jeugdzorg stellen gemeenten kwaliteitseisen aan de uitvoering van jeugdzorg, wat bepaalt welke jeugdprofessionals ingezet kunnen worden. Wanneer gemeenten aanvullende eisen stellen bovenop eisen die vanuit het Kwaliteitskader Jeugd passend worden geacht, met name rondom SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals,  beperken gemeenten welke jeugdprofessionals ingezet mogen worden. Dit zou zorgen voor extra schaarste. In opdracht van de Directie Jeugd van VWS heeft PPRC onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe gemeenten in hun inkoop omgaan met eisen aan jeugdprofessionals.

Een substantieel deel van de gemeenten stelt aanvullende eisen aan jeugdprofessionals bovenop het Kwaliteitskader Jeugd

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vaak de norm verantwoorde werktoedeling volgen, maar gemeenten stellen ook regelmatig nog extra eisen rondom SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals:

  • 5% van alle lopende contracten in 2023 worden géén eisen gesteld aan jeugdprofessionals.
  • 61% van alle lopende contracten in 2023 past de norm verantwoorde werktoedeling toe.
  • 35% van alle lopende contracten in 2023 stellen gemeenten eisen aan jeugdprofessionals die verder gaan dan de norm verantwoorde werktoedeling.
  • Tussen 2017 en 2023 zijn gemeenten steeds vaker de norm verantwoorde werktoedeling gaan hanteren bij het inkopen van jeugdzorg.

Een derde van de gemeenten stelt dus aanvullende eisen bovenop het Kwaliteitskader Jeugd en de norm verantwoorde werktoedeling. Dit betekent dat er gemeenten zijn die kampen met wachtlijsten voor jeugdhulp, maar via strenge eisen niet het volledige arbeidspotentieel benutten. Ook hebben jeugdzorgaanbieders te maken met grote verschillen in eisen aan jeugdprofessionals wanneer zij verschillende regio’s en gemeenten actief zijn. Dit kan leiden tot grotere administratieve lasten, doordat zorgaanbieders moeten per contract bijhouden welke jeugdprofessionals in welke gemeenten ingezet mogen worden

De volledige onderzoeksrapportage is hier te lezen.

In Binnenland Bestuur is een artikel verschenen over dit onderzoek. Dit artikel is hier te lezen.