Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

PPRC verzorgde ook dit jaar de Monitor gemeentelijke zorginkoop. Dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport. De Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 ligt voor bij de Tweede Kamer en is om die reden vanaf nu openbaar. De Monitor is hier te lezen en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Een veelvoud van inkoopaspecten staat centraal in de analyses van de inkooptrajecten die dienen om per 1-1-2020 jeugdhulp en wmo-zorg te kunnen garanderen in de Nederlandse gemeentes. Hierdoor biedt de Monitor een totaaloverzicht van de 355 Nederlandse gemeenten. Ook worden trends en ontwikkelingen over de jaren heen uitgebreid in kaart gebracht. 

Naast deze uitgebreide analyses zoomt de Monitor in op de expliciete aanwezigheid van transformatie- en kwaliteitsvoorwaarden in de inkooptrajecten in het sociaal domein. De Monitor biedt, net als in 2019, een overzicht van de manier waarop kwaliteitseisen zijn opgenomen in de selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Ook staan de onderzoekers stil bij het opnemen van transformatieplannen als input of voorwaarde van de inkoop.