Markt voor kleine aanbieders zit op slot

De inkoop van specialistische jeugdzorg voor 2017 is in volle gang, maar vrijgevestigde aanbieders vallen buiten de boot of moeten als onderaannemer verder. De kwaliteit komt in gevaar.

Waarom? Lees het in het interview.