Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tekorten zorgbudget

In 2019 grepen gemeenten massaal naar machtsmiddelen zoals budgetplafonds en prijscriteria om grip te krijgen op de kosten van jeugdzorg en de Wmo. Dat blijkt uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 van PPRC.

Lees het bijbehorende interview hier.