Op weg naar maatschappelijke meerwaarde in het sociaal domein

In toenemende mate is het beleid van de Nederlandse regering – en de maatschappelijke tendens – gericht op minder overheid, meer samenleving. Het fenomeen Maatschappelijk Aanbesteden draait om het bieden van kansen voor burgers, lokale initiatieven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties voor het uitvoeren van taken die traditioneel bij (commerciële) marktpartijen werden belegd of door de overheid zelf werden uitgevoerd. Maatschappelijk Aanbesteden sluit dan ook goed aan bij de doelstellingen én tendens van een kleinere overheid en participerende samenleving.

Lees hierover meer in de rapportage.