Wetenschap en praktijk hand in hand

PPRC is een sociale onderneming gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over inkopen in de publieke sector. Onze medewerkers combineren wetenschappelijk onderzoek met praktijkgericht onderzoek en advies.

"Onze missie: het versterken en verspreiden van kennis over publieke inkoop"

Jan Telgen – oprichter PPRC

Casus

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC-onderzoekers Niels Uenk, Willemien Hoogenraad en Danny Pasman brengen jaarlijks de gemeentelijke inkoop van Wmo- en jeugdzorg in kaart. De Monitoren omvatten een veelvoud van inkoopaspecten, van gehanteerde procedures tot bekostigingsvormen en contractduur. Hierdoor bieden de Monitoren een totaaloverzicht van de inkoop van alle Nederlandse gemeenten per jaar. Trends en ontwikkelingen over de jaren heen worden daarbij uitgebreid in kaart gebracht. PPRC blijft ook de komende jaren dit onderzoek uitvoeren.

Casus

MASSC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

De ongekende vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen maakte de coronacrisis aanvankelijk ook een inkoopcrisis. Het MaSSC onderzoek (Material Supply Strategies in a Crisis) onderzocht de inkoopstrategieën voor deze schaarse middelen in Nederland en 33 andere landen wereldwijd. Welke structuren en strategieën blijken (on)succesvol, en wat kunnen zorginstellingen en landen doen om in een volgende crisis effectiever in te kopen?

Casus

SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

PPRC ondersteunt het International Trade Centre (ITC), dat onderdeel is van de Wereld Handelsorganisatie, bij de realisatie van haar wereldwijde SheTrades Initiative. We richten ons op het helpen van vrouwelijke ondernemers bij inschrijven op en winnen van overheidsopdrachten. Centraal staat het veranderen van de manier waarop overheden hun aanbestedingen in de markt zetten. Dit in combinatie met trainingsprogramma’s voor de ondernemers zelf.