Wetenschap en praktijk hand in hand

PPRC is een sociale onderneming gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over inkopen in de publieke sector. Onze medewerkers combineren wetenschappelijk onderzoek met praktijkgericht onderzoek en advies.

"Onze missie: het versterken en verspreiden van kennis over publieke inkoop"

Jan Telgen - oprichter PPRC

Casus

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC-onderzoekers Madelon Wind en Niels Uenk brengen jaarlijks de gemeentelijke inkoop van Wmo- en jeugdzorg in kaart. De Monitoren omvatten een veelvoud van inkoopaspecten, van gehanteerde procedures tot bekostigingsvormen en contractduur. Hierdoor bieden de Monitoren een totaaloverzicht van de inkoop van alle Nederlandse gemeenten per jaar. Trends en ontwikkelingen over de jaren heen worden daarbij uitgebreid in kaart gebracht.

Lees meer

Casus

MASSC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC onderzoekers deden samen met de Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de inkoop van medische materialen in de Corona-crisis. De bevindingen van fase 1 naar de crisis-aanpak en gevolgen in Nederland zijn nu gepubliceerd. De onderzoekers adviseren zes samenhangende maatregelen om in de toekomst beter voorbereid te zijn.

Lees meer

Casus

SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

PPRC ondersteunt het International Trade Centre (ITC), dat onderdeel is van de Wereld Handelsorganisatie, bij de realisatie van haar wereldwijde SheTrades Initiative. We richten ons op het helpen van vrouwelijke ondernemers bij inschrijven op en winnen van overheidsopdrachten. Centraal staat het veranderen van de manier waarop overheden hun aanbestedingen in de markt zetten. Dit in combinatie met trainingsprogramma’s voor de ondernemers zelf.

Lees meer

Casus

Onderzoek naar de toegevoegde waarde en ongewenste effecten van intermediairs

Hetzelfde product van dezelfde leverancier via een intermediair voor € 150.000 aangeboden krijgen, terwijl de leverancier rechtstreeks € 50.000 in rekening brengt. Dit vormde de aanleiding voor de HIS om PPRC onderzoek te laten doen naar de rol van intermediairs: organisaties die namens publieke opdrachtgevers aanbestedingen uitvoeren. Uit dit gehouden interviews blijkt dat kennis en kunde en het leveren van maatwerk de toegevoegde waarde van intermediairs bepalen. Tegelijkertijd kwam partijdigheid als ongewenst effect van intermediairs naar voren uit een analyse van 200+ aanbestedingen.

Lees meer

Casus

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: selecteren op kwaliteit, voorkomen extra prijsdruk

PPRC heeft voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een set handreikingen ontwikkeld voor het inkopen van diensten. De handreikingen gaan in op het formuleren en hanteren van kwaliteitscriteria bij het selecteren van dienstverleners. Voor elk van de sectoren waarin de Code actief is, is er een handreiking: schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen. Er is een aparte handreiking voor het opzetten en uitvoeren van beoordelingen.

Lees meer