Over PPRC

De missie van PPRC is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over publieke inkoop. We combineren wetenschappelijk onderzoek met praktijkgericht onderzoek, advies en onderwijs. De inzichten uit ons onderzoek verspreiden we via publicaties, lezingen, trainingen en interviews.

PPRC ziet wetenschappelijk onderzoek als belangrijke katalysator van doelmatige publieke inkoop

We hebben daarom als doel medewerkers te faciliteren in academisch (promotie-)onderzoek op een relevant onderdeel binnen het vakgebied. Dit academisch onderzoek wordt gefinancierd door onderzoek in opdracht uit te voeren voor overheden, publiekrechtelijke instellingen en soms juist hun klanten. PPRC is daarmee een onafhankelijk kennisinstituut en nadrukkelijk niet gericht op winst. De marge op onze opdrachten investeren we geheel in wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis.

Wetenschappelijk onderzoek

als katalysator van doelmatige publieke inkoop in de praktijk

Expertise

PPRC is expert op het gebied van doelmatige publieke inkoop. Al onze medewerkers beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van economische, wiskundige en besliskundige aspecten van publieke inkoop. Ook zijn zij juridisch goed onderlegd.

De wetenschappelijke kennis van onze medewerkers zorgt voor een gedegen fundament in advies- en onderzoeksopdrachten. Bovendien kleurt de praktijk ons wetenschappelijk onderzoek: het laat zien waar onderzoek nodig is.

Enkele belangrijke aandachtsgebieden:

Ons team

 

Hieronder staan de medewerkers van PPRC. Diverse medewerkers zijn tevens verbonden aan de Universiteit Twente en/of aan de Universiteit Utrecht. Zij hebben een aanstelling als docent, (gast)onderzoeker of buitenpromovendus.

 

 

 

Werken bij PPRC

Heb je passie voor publieke inkoop? Interesseert wetenschappelijk onderzoek je en wil je je tevens maatschappelijk inzetten? Dan zitten we op één lijn. PPRC is altijd op zoek naar talentvolle nieuwe medewerkers.

Ook zijn gemotiveerde studenten welkom om bij ons af te studeren. We bieden wisselende opdrachten, zodat je in de laatste fase van je studie eens kunt ruiken aan het interessante vakgebied.

Voel je je aangesproken? Neem contact met ons op!