Artikel in Sociaal Bestek over onderzoek vastgoedproblematiek in de gemeentelijke zorgvormen

PPRC brengt in het vakblad Sociaal Bestek de vastgoedproblematiek binnen de gemeentelijke zorgvormen opnieuw onder de aandacht. In de zorgsector speelt vastgoed een onmisbare rol, variërend van maatschappelijke opvang tot residentiële jeugdhulp. Aangewakkerd door de huidige situatie op de woningmarkt, uitdagingen in de bouwsector, en de dynamiek binnen het zorglandschap, staan zowel zorgaanbieders als opdrachtgevers voor aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot dit zorgvastgoed.

Dit artikel biedt een bondig overzicht van het uitgebreide onderzoek van PPRC naar deze problematiek, belicht de risico’s voor zorgaanbieders bij het beheren van hun vastgoed en verkent strategieën om deze risico’s te beheersen. Lees hier de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen over het onderzoek in het artikel in Sociaal Bestek.