SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

PPRC ondersteunt het International Trade Centre, dat onderdeel is van de Wereld Handelsorganisatie, bij de realisatie van haar wereldwijde SheTrades Initiative. Onze focus ligt op het helpen van vrouwelijke ondernemers bij het inschrijven op en winnen van overheidsopdrachten. Centraal staat het veranderen van de manier waarop overheden hun aanbestedingen in de markt zetten, in combinatie met trainingsprogramma’s voor de ondernemers zelf.

Hiervoor heeft PPRC verscheidene initiatieven ontwikkeld. Allereerst hebben we een e-learningstool ontwikkeld, gericht op inkopende organisaties. Daarna ontwikkelden we een gids die overheden helpt om stap voor stap een inclusief inkoopbeleid te ontwikkelen én in de praktijk te brengen. In 2020 zijn er, in samenwerking met het ITC en lokale partners in Nigeria, Gambia en Uganda diverse multi-stakeholder consultations gehouden om een nieuw, inclusief inkoopbeleid op te stellen en formeel goedgekeurd te krijgen.

Aan deze rondetafelgesprekken namen naast ministeries en andere beleidsbepalers zeer veel vrouwelijke ondernemers en brancheorganisaties deel. Dit onderstreept het belang van en de behoefte naar de uitvoering van inclusief inkoopbeleid.