Top 5 meest gelezen PPRC onderzoeken van 2023!

Nu het bijna kerst is en het jaar 2023 bijna ten einde loopt, blikken we bij PPRC terug op 2023. Afgelopen jaar hebben we weer aan tal van onderzoeken gewerkt en in lijn met onze doelstellingen daar veelvuldig over geschreven en gepubliceerd, onder andere via onze website. Om de inhoudelijke hoogtepunten van 2023 nog een keer op een rij te zetten, presenteert PPRC hierbij de top 5 meest gelezen onderzoeken op onze website van het afgelopen jaar! We hopen ook in 2024 weer een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren met ons onderzoek! En voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen!

5. Handreiking kostprijsonderzoek kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp

De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van residentiele jeugdhulp zijn in laatste jaren stevig veranderd. De nieuwe norm is zo thuis en gezinsgericht mogelijk ondersteunen en verblijven. Voor de meest complexe doelgroepen betekent dit een beweging naar kleinschalige woonvoorzieningen. Een lastig gespreksonderwerp zijn de tarieven en bekostiging, want kleinschaligheid doet iets met de kostprijs. PPRC-onderzoeker Niels Uenk schreef samen met Eveline Kampman (regioadviseur bij het ketenbureau i-sociaal domein) een handreiking over de tariefopbouw en het uitvoeren van kostprijsonderzoek voor kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp.

4. Meer inschrijvingen op uw aanbestedingen? Houd dan rekening met deze vijf factoren

Voldoende inschrijvers krijgen op een aanbesteding is een actuele uitdaging. PPRC-onderzoekers Danny Pasman en Jan Telgen deden wetenschappelijk onderzoek naar welke factoren bij aanbestedingen leiden tot meer inschrijvingen.

Wat blijkt? Door bijvoorbeeld beter te rekening houden met de potentiële inschrijver en kortere aanbestedingsstukken te schrijven krijgen aanbestedingen significant meer inschrijvingen! Hoe veel precies? Lees hier meer over in het Deal-artikel wat geschreven is over dit onderzoek.

3. Werkinstructie duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen

Duurzaamheid heeft veel belangstelling de afgelopen jaren, en is ook steeds vaker onderdeel van aanbestedingen. Maar hoe kunnen we meten wat de impact is van duurzaamheid in de gunningscriteria bij aanbestedingen? PPRC-onderzoekers Jan Telgen en Willemien stelden hiervoor een rekenmethode op, waarvoor een werkinstructie met een stappenplan gepubliceerd is. 

2. Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures: is de SAS-procedure zonder EMVI de oplossing?

Sinds de wetwijziging in 2022, is het mogelijk om opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) te gunnen zonder offertes en gunningscriteria. Maar wat houdt een SAS-zonder-EMVI aanbesteding precies in, en hoe kunnen gemeenten deze procedure effectief toepassen? In opdracht van de gemeente Elburg onderzochten PPRC-onderzoekers Willemien Hoogenraad, Krista Boersma-Wind en Niels Uenk in het kader van Beter Aanbesteden wat de eerste ervaringen van gemeenten zijn rondom SAS-zonder-EMVI procedures.

1. Onderzoek naar de inkoop van jeugdzorg: minder aanbieders verlaagt kosten jeugdzorg niet

Met de alsmaar toenemende kosten voor jeugdzorg zoeken gemeenten naar mogelijkheden om meer grip op de uitgaven te krijgen. Veel gemeenten en regio’s denken dat aanpassing van de inkoopstrategie hierbij helpt. Vooral het contracteren van veel minder zorgaanbieders is een duidelijke trend. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek van PPRC en Universiteit Twente blijkt dat dit niet de gewenste besparing oplevert! Het onderzoek wijst uit dat dergelijke stevige koerswijzigingen in inkoop de kosten juist doen toenemen (overigens los van welke koerswijziging dat precies is).

Onze bijdragen op sociale media (LinkedIn), het artikel in de Deal! en de wetenschappelijke rapportage van dit onderzoek zijn samen het meest gelezen van al onze PPRC-bijdragen in 2023!