Wel of niet resultaatgericht inkopen: twee visies.

Wel of niet resultaatgericht inkopen: voor beide valt veel te zeggen. Na een korte definitie en uitleg van resultaatgericht inkopen geven Niels Uenk en Jan Telgen de argumenten vóór resultaatgericht inkopen. Tim Robbe geeft tegenargumenten.

Lees de twee visies hier.