Hervorm met inzicht

De problemen in de jeugdzorg zijn echt, en vragen om oplossingen. En snel ook. Maar om problemen op te lossen moet je goed weten: (1) wat de oorzaken zijn, en (2) welke interventies daadwerkelijk gaan bijdragen aan de oplossing. Samen met Floris Lazrak en Tim Robbe, stelt PPRC-onderzoeker Niels Uenk in dit essay in Binnenlands Bestuur vast dat de analyse over de oorzaken achter de problemen in de jeugdzorg door de staatssecretaris van Ooijen en minister Weerwind te mager is, en daarmee de voorgestelde hervormingen niet het gewenste effect zullen hebben. De auteurs pleiten voor hervormingen na grondiger analyse (van problemen én oplossingen). En dan zou het zomaar kunnen dat er geen grote stelselhervormingen nodig blijken…