Niels Uenk

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal!-artikel hier.

Handreiking kostprijsonderzoek kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp

Lees meer over de handreiking hier.

Interview Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Interview in Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Lees de vijf adviezen hier.

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de nieuwsbrief hier.

Sociaal bestek zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Lees over de golfbewegingen en voortdurende dynamiek in het artikel.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

Vierde nieuwsbrief MASSC

Vierde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de vierde MASSC-nieuwsbrief hier.

Eerste webinar Corona-onderzoek

Bekijk de presentatie van de eerste MASSC-webinar.

MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC ontving van ZonMW subsidie subsidie om internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar inkoop ten tijde van de Covid-19 crisis. Lees hier meer.