Monitor

Interview Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Interview in Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

PPRC interview Zorgvisie

PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

Lees over de vier misverstanden bij gemeentelijke inkoop van Wmo en jeugdzorg.

Misverstanden inkoop wmo jeugdzorg

Vier misverstanden over gemeente- inkoop van Wmo en jeugdzorg

Ontdek de vier misverstanden hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

Wederom bracht PPRC de Nederlandse inkoop van Wmo en Jeugdzorg in kaart. Lees het rapport hier.

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen zorginkoop

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tekorten zorgbudget

Hoe ze dit doen? Lees het in het interview.

Trends inkoop sociaal domein

Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg

Lees meer over de trends in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

Vind de rapportage hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

PPRC-onderzoek 'Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018' naar Tweede Kamer Gestuurd

Vind het artikel en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Factsheet PPRC NJi inkoop jeugdhulp 2018

PPRC - NJi Factsheet inkoop jeugdhulp 2018

Lees de factsheet hier.