Sociaal Domein

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal!-artikel hier.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

Misverstanden inkoop wmo jeugdzorg

Vier misverstanden over gemeente- inkoop van Wmo en jeugdzorg

Ontdek de vier misverstanden hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

Wederom bracht PPRC de Nederlandse inkoop van Wmo en Jeugdzorg in kaart. Lees het rapport hier.

Gemeente-zorgaanbieder relaties

Blog gemeente-zorgaanbieder relaties: opbouwen en onderhouden

Lees de blog die Madelon voor de NEVI schreef hier.

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen zorginkoop

Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tekorten zorgbudget

Hoe ze dit doen? Lees het in het interview.

Trends inkoop sociaal domein

Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg

Lees meer over de trends in het interview.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

Vind de rapportage hier.

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Lees hier wat er nieuw is.

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Lees hier meer over de polder-aanpak.