Maatschappelijke waarde

Eén van de doelstellingen van de Aanbestedingswet is het realiseren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde. Dat kan door goed te overwegen wat men inkoopt, denk aan duurzaamheidseisen bij producten. Maatschappelijke waarde vergroten kan ook via inkooptechniek: door slimme gunningscriteria te hanteren of de juiste perceelindeling te kiezen. Dit zijn beide manieren om secundaire beleidsdoelstellingen waaronder innovatie, werkgelegenheid, werkomstandigheden en milieueffecten te betrekken bij de inkoop. PPRC denkt graag mee over de mogelijkheden en de technische invulling. En niet minder belangrijk: hoe achteraf gemeten kan worden wat het effect van de ingezette werkwijze is geweest.