Auteur: madelon.wind

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Lees de vijf adviezen hier.

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Vijfde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de nieuwsbrief hier.

Sociaal bestek zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Lees over de golfbewegingen en voortdurende dynamiek in het artikel.

IPSERA Madelon Wind

Doing doctoral research in times of COVID-19: Madelon Wind for IPSERA

Madelon Wind vertelt meer over PhD-onderzoek in Corona-tijden. Lees het hier.

Kostprijsonderzoek

Kostprijs-onderzoek

PPRC voert frequent kostprijsonderzoek uit voor Wmo en jeugdhulpregio’s in het hele land. Lees hierover meer.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

Vierde nieuwsbrief MASSC

Vierde nieuwsbrief Corona-onderzoek

Lees de vierde MASSC-nieuwsbrief hier.

MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC ontving van ZonMW subsidie subsidie om internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar inkoop ten tijde van de Covid-19 crisis. Lees hier meer.

Strategisch inkoopadvies

Strategisch inkoopadvies

Gemeente Eindhoven vroeg PPRC mee te denken over een compleet nieuwe opzet van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Lees hier over deze casus.

Micropercelen

Handleiding 'Aanbesteden in micropercelen' openbaar

Lees de tips & tricks in de handreiking.