PPRC ondersteunt het International Trade Centre, dat onderdeel is van de Wereld Handelsorganisatie, bij de realisatie van haar wereldwijde SheTrades Initiative. Ons deel van het werk is gericht op het helpen van vrouwelijke ondernemers bij het inschrijven op overheidsopdrachten, en deze winnen. Centraal staat het veranderen van de manier waarop overheden hun aanbestedingen in de markt zetten, in combinatie met trainingsprogramma’s voor de ondernemers zelf.

Hiervoor hebben we in eerste instantie een e-learning ontwikkeld, gericht op inkopende organisaties. Vervolgens hebben we een gids ontwikkeld die overheden helpt stap voor stap een inclusief inkoopbeleid te ontwikkelen én in de praktijk te brengen. Het afgelopen jaar hebben we met het ITC en lokale partners in Nigeria, Gambia en Uganda diverse multi-stakeholder consultations gehouden om nieuw, inclusief inkoopbeleid op te stellen en formeel goedgekeurd te krijgen.

Aan die consultations hebben naast ministeries en andere beleidsbepalers zeer veel vrouwelijke ondernemers en brancheorganisaties deelgenomen. Daardoor weten wij uit eerste hand dat er dringend behoefte is aan de uitvoering van inclusief inkoopbeleid.