Gunnings- en selectiemethodiek

Gunning en selectie in aanbestedingen gaan om het kiezen van de beste aanbieder. Natuurlijk moet dat heel zorgvuldig en uiteraard rechtmatig gebeuren. Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat de methodiek weerspiegelt wat de aanbestedende dienst voor ogen heeft met de aanbesteding. Dit is een kwestie van het goed omzetten van de wensen van de aanbestedende dienst in een technische vormgeving (waaronder de formules en de scoremethodiek). Gedegen kennis van de technische mogelijkheden, hun karakteristieken en risico’s zijn daarbij essentieel. Onze wiskundige achtergrond en ervaring komt hierbij goed van pas.

Enkele (recente) voorbeeldprojecten en activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt.

Relatief beoordelen

Relatief beoordelen

Relatief beoordelen is een gunningsmethodiek waarbij de score van de ene offerte afhangt van de score van andere offerte(s). Deze methodiek staat haaks op de principes van transparantie een gelijke behandeling – aangezien zelfs niet-concurrerende offertes de uitkomst van de aanbesteding kunnen veranderen. Desondanks is het een veel toegepaste gunningsmethodiek in Nederland. PPRC-onderzoekers brengen al jaren actief deze problematiek onder de aandacht.

Nationale politie

Nationale Politie

PPRC adviseert de Nationale Politie regelmatig over toekomstige aanbestedingen, inclusief de geschikte selectie- en gunningsmethodiek voor nieuwe opdrachten.

VJK

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg

PPRC-onderzoekers schrijven momenteel een praktische handreiking over de inkoop van juridische dienstverlening. We besteden in de handreiking nadrukkelijk ook aandacht aan geschikte gunningsmethodieken.