Willemien Hoogenraad

Willemien Hoogenraad behaalde haar bachelor in Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hierna is ze begonnen aan de master Business Administration aan de Universiteit Twente met de specialisatie Purchasing & Supply Management, die ze dit collegejaar verwacht af te ronden.

Binnen PPRC is Willemien betrokken bij onderzoek naar gemeentelijke zorginkoop, zoals de Monitor gemeentelijke zorginkoop van 2022. Haar afstudeeronderzoek binnen PPRC gaat ook over de inkoop van jeugdzorg door gemeenten. Bij haar afstudeeronderzoek ligt de focus op de veranderende trends binnen de publieke inkoop van jeugdzorg, en de invloed van gemeenten op de toekomst van het jeugdzorglandschap in Nederland.