Madelon Wind

Madelon Wind studeerde Business Administration aan de Universiteit Twente, met als specialisaties Change Management & Leadership en Finance. Daarna behaalde ze haar Mastertitel Cum Laude met onderzoek naar effectieve vormgeving van leiderschap in netwerken. Dit zowel in de publieke als private sector. Hierbij deed Madelon praktijkervaring op als consultant op het gebied van samenwerkings- en beleidsvraagstukken.

Madelon is buitenpromovendus aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. Ze richt zich hierbij op het opbouwen en onderhouden van inkoper/verkoper-relaties rondom de contractering van jeugdhulp.

Bij PPRC is Madelon projectleider en hoofdonderzoeker in verschillende opdrachten, waaronder de Monitor gemeentelijke zorginkoop. Tevens is Madelon werkzaam buiten het Sociaal Domein. Relationele vraagstukken bij de publieke inkoop interesseren haar hierbij specifiek. Lezingen en kennisdeling, onderzoeksopdrachten op het gebied van economische en juridische aspecten van publieke inkoop in brede zin en internationaal onderzoek rondom publieke inkoop en aanbesteding behoren ook tot haar portfolio.

Effectieve zorgverlening start bij inkoop

Madelon Wind - Onderzoeker / adviseur

Interessegebieden

  • Buyer-supplier relaties
  • Sociaal domein
  • Kostprijsonderzoeken

Publicaties